Belangstellenden kunnen zich zelf aanmelden of verwezen worden door gemeentelijke organisaties of wijkteams. Voor deelname vindt een intake plaats en een rondleiding om te kijken of het aanbod aansluit bij de deelnemer. Deelname wordt meestal vergoed via het PGB van de gemeente waarin iemand woonachtig is.

Project Natuurlijk Werken is bereikbaar via telefoonnummer:

06 – 3006 2457
email: tomribbens@mac.com

Voor meer informatie en foto’s:

www.projectnatuurlijkwerken.nl
www.mensengroei.nl
www.plukenplenty.nl