Door contact te maken met de prachtige omgeving van Landgoed Nieuwkerk, met de handen in de aarde van de moestuin te werken, de seizoenen te ervaren, maken de deelnemers verbinding met hun eigen natuur.

Doel
Het doel van Project Natuurlijk Werken is om deelnemers in verbinding te brengen met zichzelf en te leren voelen wat men wil en verlangt. Vanuit deze hervonden basis kan de stap worden gemaakt om verder richting te geven aan leven en werk. De begeleiders hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen die een kwetsbare positie hebben in de maatschappij. Project Natuurlijk Werken bestaat vanaf 2005 en heeft vele mensen een zinvolle dagbesteding gegeven en weer zin in het leven.

Deelnemer: “Vanmorgen bij aankomst was ik moe (slecht geslapen). De ochtend in de tuin gewerkt. In de middag een workshop boogschieten. Ik voel me herboren en probeer deze energie en rust in mezelf vast te houden. Kijk weer uit naar volgende week.”

De doelgroep bestaat uit mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar die, om wat voor reden dan ook, tijd en ruimte nodig hebben om zich te bezinnen en weer op kracht en in balans te komen.
Mannen, vrouwen, adolescenten, die een psychische beperking hebben zoals A.D.D., hoog-gevoeligheid, autisme of burn-out-klachten.
Mensen die na dagbehandeling of opname behoefte hebben aan nazorg zijn eveneens van harte welkom.
Ieder individu wordt in de groep respectvol en gelijkwaardig benaderd.

Hier kun je zien hoe deelnemers het dagbestedingsproject Natuurlijk Werken waarderen, vaak in combinatie met individuele begeleiding van praktijk Mens&Groei (Gebi Rodenburg en Tom Ribbens).